Copyrights over de op deze website afgebeelde kunstwerken, foto's en teksten berusten bij Matthijs Hendriks.
Het vertoonde materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de kunstenaar.


Copyrights of the artwork, photographs and texts exhibited on this website are held by Matthijs Hendriks.
No part of the material shown may be reproduced, circulated or published without specific permission from the artist.


Webmaster
Manja van der Storm